اطلاعات متقاضیان همکاری

شما اینجا هستید

محمد پيري

استان محل تولد: همدان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

جواد بهمرام

استان محل تولد: آذربایجان شرقی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سید مصطفی مقدس تفرشی

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

مجید فردوسیان

استان محل تولد: سمنان
آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

سید امین میرحسینی

استان محل تولد: گلستان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

امو فرایند

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

مهسا شکاریان

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

مرضیه سادات مهدیان صدر

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

نوید امیدیان

استان محل تولد: همدان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

محمدرضا محمودوند

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

صفحه‌ها