اطلاعات متقاضیان همکاری

شما اینجا هستید

سیدعلی سیدرضازاد

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمانه ذوالفقاری

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

زهرا خرمی

استان محل تولد: فارس
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

mehdi khodaie

استان محل تولد: آذربایجان غربی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سید مهدی صداقت

استان محل تولد: خراسانشمالی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

پدارم چراغی

استان محل تولد: خوزستان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

فرامرز دلاوری

استان محل تولد: آذربایجان شرقی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

کیانوش اوژند

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رامین شکری پور

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

رویا دسترنج

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

صفحه‌ها