اطلاعات متقاضیان همکاری

شما اینجا هستید

مهدی کریمیان

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

دکتر مرتضی چمن آرا

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: دکتری

مهدي والي نژاد

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

مسعود فرشیدی راد

استان محل تولد: آذربایجان شرقی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

زلیخا سپهوند

استان محل تولد: لرستان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

محسن سلیمانی

استان محل تولد: خوزستان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

احسان براتی

استان محل تولد: اصفهان
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

علی راسخی اصل

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمیه امامی رازلیقی

استان محل تولد: البرز
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

Arefeh Yavari

استان محل تولد: تهران
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

صفحه‌ها