مدیر دیتابیس

شما اینجا هستید

۱. پشتیبان گیری از بانک اطلاعاتی

۲. مسلط به Data Mining

۳. مسلط به تنظیمات Replication

سریال سامانه PM: 
۱۳
حداقل مدرک: 
۱۵
کلید ارتباط: 
e3a0bfa1-2ff6-480f-87cb-5e9699ec2800