جذب نيروي طراح وب

شما اینجا هستید

۱- تسلط ب ui

۲- مسلط به gavascript

سریال سامانه PM: 
۲۱
حداقل مدرک: 
۱۵
کلید ارتباط: 
۰۴۷c8fef-6607-4ac7-9e48-444648a938f2